Realizacje - projektowanie

2012r.

Budowa przyłącza gazu do budynku biurowego zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 74

Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w ul.1-go Maja (od ul. Murckowskiej do ul. Granicznej i Dudy Gracza) w Katowicach”

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie skrzyżowania ulic Braci Miroszewskich i Dmowskiego w Sosnowcu

Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych przy ulicy Granicznej dz.51/9 w Dąbrowie Górniczej”

Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych przy ulicy Korzeniec dz. 22 w Dąbrowie Górniczej”

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz remont układu pomiarowego

Budowa gazociągu i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Piwonii dz. 2224/47 w Katowicach

Budowa gazociągu n/c wraz z przyłączem do budynku biurowego w Katowicach ulica Wandy 16”

Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Stromej w Sosnowcu

Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Chmielnej i Objazd w Sosnowcu

2011r.

Analiza wielkości zlewni i ilości wód deszczowych z terenów przyległych zabudowań przy ulicy Jedności w Sosnowcu.

Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce – Leszczynach

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej ø300 w ulicy Kalinowej w Jaworznie

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Wagowej w Sosnowcu

Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu w Sosnowcu w ul. Dobrzańskiego, Katowicka, Łużycka, Gwiezdna, Górnicza, Rewolucji, Wróblewskiego i Wesołowskiego”.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Część E - Szosowa, Saturnowska w Sosnowcu.

Projekt węzłów cieplnych dla budynków przy ul. Orzeszkowej 7, Orzeszkowej 9 i Nałkowskiej 9 w Olkuszu

2010r.

Projekt instalacji wod-kan, co, wentylacji, gazowej wraz z kotłownią dla budynku Ośrodka Zdrowia w Tychach.

Projekt instalacji wod-kan, co dla budynku III LO w Tychach.

Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu w Sosnowcu w ul. Dobrzańskiego, Katowicka, Łużycka, Gwiezdna, Górnicza, Rewolucji, Wróblewskiego i Wesołowskiego.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy węzłów grupowych z zewnętrzną instalacją odbiorczą na węzły indywidualne oraz sieć ciepłowniczą z przyłączami (17 zadań inwestycyjnych w ramach których zostaną wykonane 156 wymiennikownie ciepła wraz z przebudową osiedlowych sieci ciepłowniczych w Dąbrowie Górniczej, Będzinie i Sosnowcu).

Projekt przyłącza kanalizacyjnego budynku przy ul. Drzymały 8 w Katowicach.

Projekt instalacji wod-kan, gaz, co, z wymiennikownią wraz z przyłączami dla budynku przy ul. Drzymały 12 w Katowicach.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Rozdzielni Gazu w Sosnowcu przy ulicy Sobieskiego 62.

Projekt termomodernizacji z projektem c.o. i c.w.u. budynku wraz mieszkalnego przy ulicy Pułaskiego, Dąbrowszczaków i Grota Roweckiego w Sosnowcu.

Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Mireckiego, Marii Curie-Skłodowskiej oraz Grota Roweckiego w Sosnowcu.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Saturnowskiej w Sosnowcu.

Projekt zabezpieczenia dachu węzła cieplnego GWC W-0 przy ul. Blanowskiej w Zawierciu.

Budowa indywidualnych węzłów cieplnych na osiedlu Młodych w Olkuszu wraz z przyłączeniem do sieci wysokoparametrowej.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Adamka w Bytomiu – Łagiewniki.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji w Bytomiu – Karb.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Racławickiej w Bytomiu – Karb.

Przebudowa ulicy Licealnej w Wojkowicach – kompletny projekt drogowy, sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacyjnej.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wzdłuż północnego kolektora w Tarnowskich Górach.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ulicy Królowej Jadwigi 8, 10 i Pawilonu Handlowego w Sosnowcu.

Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na sieć w technologii rur preizolowanych w ulicy Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej.

Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ulicy Jasnej w Dąbrowie Górniczej.

Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ulicy Kruczkowskiego w Dąbrowie Górniczej.

Budowa przyłącza wod-kan do budynku produkcyjnego przy ulicy Partyzantów w Sosnowcu.

Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o. do budynku przy ulicy Wita Stwosza w Sosnowcu.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Wita Stwosza (od ulicy Szeligiewicza do al. Górnośląskiej ) w Katowicach.

Przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Wita Stwosza 10-24 w Sosnowcu.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ulicy Struga 3AB, Franciszkańskiej 4AB i Królowej Jadwigi 3, 5, 7 w Sosnowcu.

Projekt remontu instalacji kanalizacyjnych wraz z przyłączami dla budynku przy ul. Mielęckiego 3 w Katowicach.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami dla osiedla domków jednorodzinnych w Katowicach przy ul. Saskiej.

Projekt dostosowania pomieszczeń Oddziału Ginekologii i Położnictwa wraz z Blokiem Porodowym do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 – etap I – modernizacja i remont bloku porodowego w zakresie wod-kan i c.o.

2009r.

 Projekt drenażu dla budynku sądu rejonowego przy ulicy Bogedaina w Pszczynie.

Projekt drenażu dla budynku przedszkola nr 2 przy ulicy Kubiny w Katowicach.

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Dąbrowskiego w Sosnowcu.

Przebudowa mostu na potoku Cedron w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Stronie – Stryszów – Skawce w km 0+039 w miejscowości Leśnica w zakresie przebudź sieci wodociągowej.

Projekt drenażu dla budynku szkoły podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek w Katowicach.

Projekt koncepcyjny przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zależności od wariantów przebiegu DTŚ w Sosnowcu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Starej w Wojkowicach.

Projekt rozbudowy Urzędu Gminy Bolesław w zakresie c.o., wentylacji, klimatyzacji, wod-kan gazowej wraz z przyłączami.

Budowa drogi w rejonie ulicy Komuny Paryskiej i Kukuczki w Sosnowcu – kompletny projekt drogowy, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, oświetlenia i telekomunikacyjnej.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Jaśminowa, Malinowa i Szara w Sosnowcu.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Długosza, Infelda, Sikorskiego, Stańczyka w Sosnowcu.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Radosna, Sucha, Letnia, Jesienna, Zimowa w Sosnowcu.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Szeroki Łan, Sucha, Urocza, Spokojna, Szczęśliwa, Zbaraska i Wiosenna w Sosnowcu.

Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ulic Katowicka, Łużycka, Gwiezdna w Sosnowcu – kompletny projekt drogowy, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, oświetlenia i telekomunikacyjnej.

Budowa ulicy Brzeziny w Wojkowicach – kompletny projekt drogowy, sieci kanalizacji, deszczowej, gazowej s/c i w/c, elektroenergetycznej, oświetlenia i telekomunikacyjnej.

Przebudowa kotłowni w budynku Szpitala przy ul.Zegadłowicza w Sosnowcu.

Przebudowa kanalizacji deszczowe w ulicy Podhalańskiej w Bytomiu Szombierkach.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Ks. Frenzla w Bytomiu Miechowicach.

Budowa przyłączy oraz instalacji wod-kan dla budowy garaży wolnostojących wraz ze stanowiskiem do dekontaminacji przy szpitalu specjalistycznym Im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Szpitalnej 13.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Dolna Węgroda w Czeladzi (zadanie 2 i 3).

Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ulic Klonowa, Makuszyńskiego, Puszkina w Sosnowcu – kompletny projekt drogowy, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, oświetlenia i telekomunikacyjnej.

2008r.

 Projekt przyłącza do budynku przy ulicy Małachowskiego 26 w Sosnowcu.

Budowa parkingu dla budynku Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

Analiza wielkości zlewni i ilości wód deszczowych z terenu projektowanej zabudowy osiedla mieszkaniowego w obszarze ul. Klimontowskiej z uwzględnieniem istniejących odbiorników wód deszczowych dla inwestycji pn. włączenie ulicy Klimontowskiej do ul. 11 Listopada.

Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych i spustowych z terenu Przepompowni Paprocany w Tychach do rzeki Gostynki.

Instalacja  centralnego  ogrzewania  dla kamienicy  przy  ul.Małachowskiego  9 w  Sosnowcu.

Projekt przyłącza do budynku przy ulicy Kieleckiej 8 w Będzinie.

Projekt remontu instalacji hydrantowych dla budynku produkcyjno-magazynowego MP6 w fabryce papieru w Kluczach.

Operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Brynicy przy ulicy Katowickiej w Czeladzi.

Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych i spustowych z terenu Oddziału Sieci Magistralnej „Zagórze” w Sosnowcu do potoku „Zagórskiego”.

Koncepcja włączenia ulicy Klimontowskiej do ronda w ulicy 11-go Listopada i ul. Makuszyńskiego w Sosnowcu.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Jagiellońskiej w Katowicach.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Szczecińskiej w Katowicach.

Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Czarnieckiego w Katowicach.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Czarnieckiego w Katowicach.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy PCK w Katowicach.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Rymera w Katowicach.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Wita Stwosza (od ulicy Jagiellońskiej do ul.Powstańców) w Katowicach.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bytomiu Stroszku.

Wykonawca projektu przebudowy wodociągu na osiedlu Paryż oraz ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej.

Projekt przebudowy sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych wraz z przejściem rurociągiem nad rzeką Brynicą w Sosnowcu.

Projektu wodociągu magistralnego oraz kanalizacji sanitarnej wzdłuż projektowanej obwodnicy północnej miasta Jaworzna - etap I, II w ramach zadania pn: "MTdA - przebudowa DK 79 w Jaworznie etap I - VI, Budowa Obwodnicy Północnej, Droga Współpracy Regionalnej - etap I.

Projektu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla Piaski w Czeladzi. Długość ciągów kanalizacyjnych 2,5 km.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na potrzeby powstającego targowiska Miejskiego w Wojkowicach.

Instalacja wodno kanalizacyjna, hydrantowa oraz przyłącza dla budynku biurowo-apartamentowego wysokościowego Jupiter-Plaza w Katowicach.

Kompletny projekt międzybranżowy nadbudowy 9 bloków mieszkalnych w ramach rewitalizacji osiedla mieszkaniowego. Zakres projektu obejmował branżę architektoniczną, konstrukcyjną, instalacyjną oraz elektryczną.

Instalacja wodno-kanalizacyjna, hydrantowa oraz przyłącza dla osiedla mieszkaniowego Francuska-Park w Katowicach.

Podwykonawca projektu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu dla miasta Wojkowice. Długość ciągów kanalizacyjnych 12 km, wodociągu 5,0km.

Podwykonawca projektu wymiany sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami na osiedlu mieszkaniowym w Raciborzu o długości ok. 600 m.

Podwykonawca projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu Zdroju. Długość sieci 12,0 km. Projekt realizowany w ramach dotacji funduszy unijnych.