Oferta

Realizacja projektów dla biur architektonicznych oraz inwestorów indywidualnych w zakresie:

- budowy sieci i przyłączy: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych,
- instalacji:  wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
- źródeł ciepła dla budynków - kotłowni i wymiennikowni
- termomodernizacji budynków oraz audytów energetycznych,
- projekty dróg i parkingów.

Prowadzenie nadzorów inwestorskich nad zadaniami inwestycyjnymi.