Oferta - projektowanie

 

Oferujemy Państwu nasze usługi projektowe dla prowadzonych przez Państwa zadań inwestycyjnych:

 

Projekty sieci gazowych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych,

Projekty instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych i wentylacyjnych, 

Projekty wymiany instalacji gazowych wraz z wyniesieniem układu pomiarowego na zewnątrz lokali,

Projekty nawodnionych instalacji hydrantowych,

Projektu dostosowania pomieszczeń na inne cele, np. wymiennikowni ciepła,

Projekty zabudowy zestawów hydroforowych, w tym na cele p. poż,

Inwentaryzacje istniejących sieci kanalizacyjnych wraz z ich czyszczeniem i kamerowaniem,

Projekty dróg wewnętrznych, parkingów, placów manewrowych,

Projekty oświetlenia hybrydowego,

 

a także:

 

Inwentaryzacje budowlane,

Odtworzenia dokumentacji technicznej budynków,

Projekty termomodernizacji budynków,

 

Dla realizowanych projektów uzyskujemy w imieniu naszych klientów pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót.